Vogelakkers

In 2016 heeft de gemeente Eersel een aantal pachtgronden in de kortlopende pacht uit de pacht gehaald. Zij heeft deze gronden in samenwerking met Vogelwerkgroep De Kempen en Biodiversiteitsteam Eersel als vogelakkers ingericht.

Op zes locaties in de gemeente (totaal vijf hectare) zijn gronden ingezaaid met een bloemrijke graanmengsel om het voedselaanbod voor akkervogels als patrijs en geelgors jaarrond te verbeteren. Ook kleine zoogdieren en bestuivende insecten profiteren mee.

Gemeente Eersel wil hiermee laten zien hoe pachtgronden kunnen worden ingezet om de biodiversiteit te vergroten. In dit voorbeeld vervullen natuurvrijwilligers en de gemeente een sleutelrol.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van