Over ons

Ambitiestatement

Wij hebben de ambitie om het feitelijk gebruik van de gronden, die wij verpachten of in gebruik geven, te verduurzamen.

Wij willen dat realiseren door voorwaarden te stellen aan de verpachting of het gebruik van de gronden.

Verduurzaming betekent voor ons

  • verbeteren van de bodemgesteldheid;
  • vergroten van de biodiversiteit;
  • verbeteren van de waterkwaliteit.

Hoe dan?

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Niet de methodiek is bepalend, maar het doel. Dit document bevat voorbeelden van werkwijzen, die al door een of meerdere van de samenwerkende organisaties succesvol in de praktijk zijn gebracht.

De voorbeelden zijn bedoeld om te inspireren, in de hoop én de verwachting dat anderen ze zullen volgen. Wij beseffen overigens dat dit niet overal direct mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege lopende, al dan niet contractueel vastgelegde, afspraken, maar de richting is duidelijk. Wij gaan voor duurzaam grondgebruik!

Bijeenkomst 29 juni 2017

Op uitnodiging van de provincie Noord-Brabant kwamen op donderdag 29 juni 2017 ruim 150 aanwezigen af op de bijeenkomst ‘Grond voor publieke doelen’ in Huize Bergen in Vught. Bekijk hier de presentaties van de bijeenkomst.

Meer?

Onze ambitie stopt niet op papier. Tal van grondeigenaren in Brabant, onder wie de gemeenten, zijn op zoek naar mogelijkheden om de pachtvoorwaarden te verduurzamen. Wij gaan hen actief benaderen met de vraag om mee te doen.

Onze ambitie is om met zoveel mogelijk grondeigenaren kennis te delen over duurzame gronduitgifte.

De oorspronkelijke initiatiefnemers van het ambitiestatement in 2017:
Groen Ontwikkelfonds Brabant, Staatbosbeheer, Stichting Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap de Dommel en Waterschap Rivierenland.

In 2020 hebben zich aangesloten:
Brabant Water, a.s.r. real estate en de gemeenten Vught, ’s-Hertogenbosch, Bernheze, Eersel, Haaren, Tilburg, Heusden, Sint Anthonis, Veldhoven, Bergeijk, Landerd, Waalre, Boxtel en Cranendonck.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van