Prijsvraag

De gemeente Cuijk beheert een groot areaal aan pachtgronden, in totaal zo’n 100 hectare. Pachtgronden zijn bij uitstek de gronden waar geen toekomstperspectief in zit. Bij het jaarlijks vernieuwen van de pachtcontracten is er geen enkele stimulans om op een duurzame manier te zorgen voor de gronden. Investering in de bodem zelf is niet rendabel en op termijn gaat de bodemvruchtbaarheid achteruit.

De gemeente Cuijk is van mening dat pachters die voorop lopen in een op een duurzame manier voor de pachtgronden zorgen hier een tegemoetkoming voor zouden moeten kunnen krijgen. Op de lange termijn blijft de bodem immers beter in staat tot het leveren van ecosysteemdiensten en daarmee is de waarde van de grond hoger.

Er zijn vele verschillende manieren van duurzaam omgaan met de bodem. De markt is volop in beweging met innovatieve methoden van bodembeheer. Dit maakt het voor de gemeente Cuijk lastig en ook ongewenst om een specifieke manier van bodembeheer voor te schrijven. Duurzaamheid moet echter in een meetbare waarde omgezet kunnen worden wil een verschil in pachtprijs verdedigbaar zijn.

Het idee is ontstaan om een klein gedeelte van de pachtgronden (5 hectare) in te zetten voor een proef met duurzaam bodembeheer en de uitgifte voor de pacht hiervan te gunnen op basis van een prijsvraag. De winnaar neemt de grond in volle pacht maar indien de gekozen methode van bodembeheer aantoonbaar werkt kan dit bedrag geheel of gedeeltelijk als beloning ingezet worden.

Binnen dit proefproject kunnen ook problemen aangekaart worden zoals het gebruik van compost in de mestboekhouding. In het project zou geprobeerd moeten worden om dit soort belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen zodat er alle ruimte is voor innovatie.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van