Duurzaamheidsscore

Duurzaamheidsscore

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant en de provincie Noord-Brabant streven naar een duurzamer beheer van de pachtgronden. Om dat te stimuleren telt sinds eind 2016 bij de openbare verpachting van gronden van de provincie Noord-Brabant de zogenaamde ‘duurzaamheidsscore’ mee. Niet alleen de prijs bepaalt wie welke gronden krijgt toegewezen, ook wordt meegewogen of de pachter aantoonbare inspanningen doet voor een beter waterbeheer, verbetering van de bodemkwaliteit en versterking van de biodiversiteit. Of inschrijvers aan die voorwaarden voldoen wordt getoetst aan de hand van certificaten. Het gaat om bestaande certificaten, die de bedrijven eerder al hebben ontvangen en op het moment van inschrijving geldig zijn.

De volgende certificaten tellen mee: SKAL biologisch (zowel plantaardig als dierlijk), On-the-way-to Planetproof (zowel voor de plantaardige als de dierlijke varianten), Beter Leven (een ster zuivel en twee en drie sterren intensief), MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij), MSE (Maatlat Schoon Erf), Weidemelk en GLB-erkende certificaten (het akkerbouw-strokenpakket inclusief Vogelakker, het Veldleeuwerikpakket, Vezelhennep en Biodiversiteit-plus (Blief)). Uitsluitend deze certificaten worden meegewogen in de duurzaamheidsscore. Andere certificaten of maatregelen waar geen certificering voor bestaat, tellen niet mee.
Alleen de certificaten die geldig zijn op het moment van inschrijving, tellen mee. Voor MDV tellen alleen de certificaten vanaf MDV-5 mee.

De methode is, op verzoek van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, ontwikkeld door Stichting Milieukeur en Wageningen University & Reseach Centre.

 

Informatie

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van