Pilot duurzaam bodembeheer in Heusden

Gemeente Heusden is op 1 januari 2020 gestart met een pilot ‘duurzaam bodembeheer’. Daarvoor is ruim 20 hectare pachtgrond van de gemeente ingezet. De pilot houdt in dat:

  • op de gepachte gronden geen glyfosaathoudende middelen (bijvoorbeeld Roundup) mogen worden gebruikt. Een uitzondering wordt gemaakt voor de plaatselijke bestrijding van haarden van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel;
  • de pachter evenwijdig aan de weg, het fietspad of de waterloop een rand van minimaal 6 meter breed met inzaaien met één of meerjarige bloemen en kruiden. Het inzaaien en het beheer komen voor rekening van de pachter;
  • het niet is toegestaan om bloembollen, prei en aardappels te verbouwen of bomen te planten;
  • het is niet toegestaan om bestaand grasland om te vormen. Scheuren van grasland is slechts toegestaan voor herinzaai.

De duurzaamheidsmaatregelen zijn vastgelegd in de bijzondere voorwaarden van de pachtovereenkomsten. De overeenkomsten hebben een looptijd van vier jaar, in plaats van vier keer één jaar zoals van toepassing bij de uitgifte ronde 2020-2023. De agrariër heeft daardoor langere tijd zekerheid over het gebruik van de grond. Overigens betekent dit ook dat de gemeente deze gronden vier jaar lang niet kan inzetten voor andere doeleinden.
De pilot wordt in 2023 geëvalueerd.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van