Onderzoek: vogelakkers Veldhoven succesvol

Gemeente Veldhoven en Vogelwerkgroep De Kempen hebben samen een aantal percelen geselecteerd voor de aanleg van vogelakkers. Voor elk kavel (totaal 9 hectare) is een zaaiplan opgesteld, dat er vooral op gericht is om meer voedsel te bieden aan vogels. Omdat ook andere diersoorten de vogelakkers opzoeken, is -zo blijkt uit een onderzoek van Vogelwerkgroep De Kempen- sprake van “een sterke toename van de biodiversiteit”.
De monitoring door Vogelwerkgroep De Kempen laat zien dat er afgelopen jaar maar liefst 56 verschillende vogelsoorten zijn waargenomen op de vogelakkers.

Rapport Kansen voor vogelakkers in Veldhoven

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van