Onderzoek Bernheze: meer bestuivers in bloemenranden

Dianne Sanders van Wageningen University & Research (WUR) doet al enkele jaren, samen met EIS kenniscentrum voor insecten, onderzoek naar bestuivers in onder meer de bloemenranden in de gemeente Bernheze.  De definitieve resultaten worden pas in de loop van 2022 bekend, maar uit de eerste rapportages laten zien dat op locaties met bloemenranden aanmerkelijk meer soorten en bestuivers voorkomen.  

WUR en EIS bezoeken tweemaal per jaar gemeente Bernheze. Bij elk bezoek wordt op vier locaties 15 minuten lang geïnventariseerd hoeveel bestuivers er voorkomen op een strook van 150 meter en worden de bloemen geteld.

In Bernheze liggen vier locaties:

  • locatie 1 is in 2018 ingezaaid;
  • locatie 2 is in 2019 ingezaaid;
  • Locatie 3 is geen bloemenrand, maar er wordt ook geen gebruik gemaakt van gewasbescherming en kunstmest;
  • Locatie 4 is geen bloemenrand en kent een regulier beheer.

In de grafieken is te zien dat in de bloemenranden in 2020 (oranje) en 2021 (geel) veel meer soorten en aantallen bestuivers voorkomen dan op de locaties zonder bloemenranden. De oudere randen scoren nog beter dan de recentere randen. 2020 was een beter jaar voor insecten dan 2021; nog onbekend is waarom dat zo is.

    

 

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van