Bernheze: monitoring loont

Op een deel van de pachtgronden van de gemeente Bernheze mogen geen chemische insecticiden en kunstmest meer worden gebruikt. Daarnaast mogen pachters hun vanggewas niet doodspuiten met glyfosaat voordat ze het onderwerken. Het gaat om ongeveer 40 hectare grond die Bernheze voor een periode van een jaar verpacht aan agrariërs.
”Wij willen die grond duurzamer gebruiken”, liet wethouder Rien Wijdeven in mei 2019 in het Brabants Dagblad optekenen. De gemeente Bernheze bezit ongeveer 220 hectare landbouwgrond. Deze worden uitgegeven in reguliere pacht (100 hectare) en in geliberaliseerde pacht (120 hectare). Naast een verbod op chemische insecticiden en kunstmest heeft gemeente Bernheze ook de, in 2018 in gang gezette, pilot met bloemrijke randen op een aantal pachtpercelen verlengd én uitgebreid.

Wageningen Environmental Research en Kenniscentrum EIS monitoren de ontwikkeling van de bloemenranden al sinds 2018. Een interessante uitkomst daarvan is dat het de moeite waard is om een bloemrijke akkerrand niet jaarlijks opnieuw in te zaaien maar juist te laten staan. Deze overjarige randen hebben een aanzienlijk hogere biodiversiteit dan de net ingezaaide randen. Een maatregel die mede werd ingegeven vanuit kostenbesparing voor de pachters, blijkt zo van grote meerwaarde voor de biodiversiteit. Het rapport van Kenniscentrum EIS vindt u hieronder.

Met de resultaten van de monitoring en de ervaringen uit 2018 en 2019 gaat Bernheze haar systematiek van duurzame verpachting in 2020 verder verbeteren.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van