Natuurinclusieve samenwerking met melkveehouder

Staatsbosbeheer gaat een verregaande samenwerking aan met Van Cranenbroek melkveehouderij uit het Noord-Brabantse Budel. De samenwerkingsovereenkomst combineert méér biodiversiteit met een rendabele bedrijfsvoering. Voor Staatsbosbeheer is het van extra belang dat de gronden liggen in een overgangszone van een Natura 2000-gebied: Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux.

De overeenkomst maakt deel uit van een groot project van Staatsbosbeheer en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, waar uiteindelijk over het hele land verspreid 80 boeren aan mee gaan doen. De WUR (Wageningen University & Research) monitort een deel van de projecten.

Het melkveebedrijf van Jacky van Cranenbroek en Saskia Alemans telt 65 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Het ligt in de smalle zone tussen de Belgische grens en het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. Om het bedrijf toekomstbestendig te maken, schakelt het over naar een natuurinclusieve en biologische bedrijfsvoering. Ook gaat het uitsluitend vaste rundermest uit de potstal gebruiken om de gronden te bemesten.

Kruidenrijke akkers

Met deze overeenkomst krijgt van Cranenbroek iets meer dan 6 hectare grond van Staatsbosbeheer in beheer. Op deze grond komen fauna- en kruidenrijke akkers. Dat is niet alleen goed voor akkervogels, maar ook voor de knoflookpad en foeragerende nachtzwaluwen. De geteelde graansoorten worden gebruikt als krachtvoervervanger voor het vee van het bedrijf.

Het grasland wordt extensief beheerd. Daardoor is het kruidenrijk geworden, met paardenbloemen, weegbree, klavers, boterbloem en veldzuring. In de verdere ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw gaat Van Cranenbroek knip- en scheerheg, voederbomen, mussenbosjes, extensief kruidenrijk grasland en een natuurvriendelijke oever langs één van zijn watergangen realiseren.

Hoogstamboomgaard

De 11 hectare van de huiskavel, die grenst aan het Natura 2000-gebied, is al natuurinclusief ingericht. Het heeft diverse landschapselementen zoals een hectare hoogstamboomgaard, fruithagen, een kruidenrijke akker en blijvend grasland.
De kern van het landelijke project is grond. Staatsbosbeheer heeft 50.000 hectare grasland in eigendom en is voor zijn natuurdoelstellingen gebaat bij een stabiel beheer. Langdurige relaties en afspraken zijn daarbij van groot belang. Er zijn inmiddels overeenkomsten getekend met 23 boeren verspreid over het land. De verwachting is dat dit aantal nog dit jaar snel zal stijgen, zodat nog meer boeren stappen zetten richting natuurinclusiever boeren.

Natuurinclusieve landbouw stimuleren

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van