Cursus Natuurbeheer en Ondernemerschap

Cursusprogramma Natuurbeheer en Ondernemerschap

De achteruitgang van natuur, vooral op het boerenland, is dramatisch. Een deel van het boerenland is in handen van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
Zij willen het tij keren en gaan strengere eisen stellen aan pachters van natuurgrasland. Op deze wijze willen ze voorlopers worden op het gebied van natuurinclusieve landbouw: een duurzame vorm van beheer met behoud van biodiversiteit.
Vanaf 2021 werken Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer alleen nog met pachters die aantoonbaar deskundig zijn. Dit biedt meer zekerheid dat pachters het natuurgrasland beheren vanuit de gestelde natuurdoelstellingen en nog belangrijker: de boeren weten waarom en hoe ze dit doen.

Cursussen
Aeres Hogeschool Dronten biedt in dit verband drie interessante cursussen aan:

  • inleiding beheer natuurgrasland (3 dagen): bedoeld voor ondernemers die kennis willen maken met natuurlijk graslandbeheer en voor loonwerkers en anderen, die beheer op natuurgrasland uitvoeren in opdracht van een grondeigenaar. Deze cursus wordt door Staatsbosbeheer vereist van pachters;
  • Natuurondernemer op niveau 1 (8 dagen): deze cursus bereidt goed voor op de vakbekwaamheid in natuurbeheer zoals door Natuurmonumenten gevraagd van pachters van natuurgronden. De cursus richt zich op ondernemers die natuurgronden in beheer hebben en/of die zich meer willen verdiepen in natuurbeheer. De gronden zijn onderdeel van de bedrijfsopzet, maar vormen niet de hoofdmoot. De ondernemer voert het natuurbeheer uit en doet dit, indien van toepassing, in overleg met de grondeigenaar. De grondeigenaar blijft verantwoordelijk voor beheer, monitoring, subsidieaanvragen, communicatie, natuurherstel etc;
  • Natuurondernemer op niveau 2 (8 dagen):  bedoeld voor ondernemers van wie een groot deel van het bedrijf bestaat uit natuurgronden en die een grote mate van zelfstandigheid hebben bij het uitvoeren van het beheer en de monitoring.
DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van