Cursus Natuurbeheer en Ondernemerschap

Cursusprogramma Natuurbeheer en Ondernemerschap

De achteruitgang van natuur, vooral op het boerenland, is dramatisch. Een deel van het boerenland is in handen van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
Zij willen het tij keren en gaan strengere eisen stellen aan pachters van natuurgrasland. Op deze wijze willen ze voorlopers worden op het gebied van natuurinclusieve landbouw: een duurzame vorm van beheer met behoud van biodiversiteit.
Vanaf 2021 werken Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer alleen nog met pachters die aantoonbaar deskundig zijn. Dit biedt meer zekerheid dat pachters het natuurgrasland beheren vanuit de gestelde natuurdoelstellingen en nog belangrijker: de boeren weten waarom en hoe ze dit doen.
Via het cursusprogramma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’ kunnen (potentiële) pachters aantonen dat zij over voldoende kennis en vaardigheden op het vlak van natuurbeheer beschikken. Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw tot een volwaardige, professionele bedrijfstak.
Cursisten kunnen er voor kiezen om alleen de basiscursus te volgen of ze kunnen kiezen voor de uitgebreidere opleiding waarbinnen weer drie niveaus zijn. In de cursussen is aandacht voor onderwerpen als bodem, dieren- en plantensoorten, verschralingsbeheer en het opstellen van een natuurbedrijfsplan. De opleidingen zijn het resultaat van een samenwerking tussen Stichting Van Groene Waarde, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Aeres Hogeschool Dronten en HAS Den Bosch. Voorlopig is de cursus te volgen bij deze laatste twee instituten, maar bij voldoende belangstelling wordt de cursus op termijn wellicht ook in company of op andere locaties gegeven.
De cursus is voor elke geïnteresseerde te volgen.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van