Boer Bier Water

Boer Bier Water

Boer Bier Water is een samenwerking tussen lokale boeren en tuinders, Bavaria, ZLTO, gemeente Laarbeek, Waterschap Aa & Maas, Agrifirm en de lokale Rabobank.

Het project Boer Bier Water draagt er aan bij dat de bodem en het water waar mee gewerkt wordt gezond wordt gehouden. Gezonde grond betekent immers gezond water. Zo zorgen we dat we niet alleen zelf kunnen blijven genieten van zuiver water, maar ook onze kinderen en kleinkinderen.

Vier sporen

Boer Bier Water bevat vier sporen, die elk hun eigen deelprojecten hebben:

 • Water
  De projectgroep Water bekijkt hoe er op de meest efficiënte manier met water omgegaan kan worden. Bavaria en de agrariërs in de omgeving Laarbeek gebruiken veel van dit water. Om hier goed mee om te gaan, wordt bijvoorbeeld het restwater van Bavaria herverdeeld onder agrariërs. Ook worden er stuwen geplaatst en extra sloten gegraven om verdroging van de grond tegen te gaan;
 • Gewasbescherming
  Bij de projectgroep Gewasbescherming wordt door technische innovaties op gebied van nieuwe teelttechnieken gekeken hoe het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gereduceerd kan worden;
 • Gezonde bodem
  Een vitale bodem levert een gezonder gewas en daarmee een gezondere leefomgeving. Andersom zorgt een vitale bodem ervoor dat het water in de grond ook gezond blijft. In de projectgroep Gezonde bodem wordt kennis overgedragen aan de lokale boeren en tuinders om een optimale bodem te creëren.
 • Brouwgerst
  Agrariërs telen in de regel niet vaak brouwgerst, omdat het van de ene kant bewerkelijk is en van de andere kant een hele klus is om het rendabel te maken. In samenwerking met Bavaria worden agrariërs in de omgeving Laarbeek extra beloond voor hun brouwgerst. De projectgroep Brouwgerst biedt ondersteuning bij het efficiënt telen van het gewas.

Bijzonder?
Door Boer Bier Water worden er samen doelen bereikt waartoe we alleen niet in staat zouden zijn. De combinatie van verschillende onderdelen uit de productieketen maakt dat Boer Bier Water zo’n bijzonder project is. Boeren werken samen met onder meer de gemeente en het waterschap, maar ook met bierbrouwer Bavaria. Uiteindelijk moet deze samenwerking in combinatie met de korte lijnen en de kennis die over en weer gedeeld wordt, leiden tot een energieke bron van verduurzaming.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van