Brabant Water beloont pachters

Brabant Water werkt met haar partners samen aan een duurzaam beheer van landbouwgronden. Duurzame gronduitgifte leidt tot een betere kwaliteit grondwater en daarmee tot schoon en betrouwbaar drinkwater in Brabant. “Wij nemen onze verantwoordelijkheid en willen onze pachters maximaal ondersteunen bij het sluiten van kringlopen en meer natuurinclusief boeren. De basisvoorwaarden zijn daarom geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen.”
In januari 2020 heeft Brabant Water voorwaarden gesteld aan het duurzaam beheer van haar landbouwgronden. Naast het (verplichte) verbod op chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, zijn aan de pachters ook aanvullende maatregelen voorgesteld. Variërend van maatregelen met grote impact op zowel de bedrijfsvoering als het milieu tot aanpassingen die minder invloed hebben op de bedrijfsvoering, maar daarmee ook minder voordeel hebben voor het milieu. Hoe meer maatregelen de pachter treft en hoe zwaarder die maatregelen zijn, hoe lager de pachtprijs wordt.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van