Verdere verduurzaming pachtvoorwaarden

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant geeft jaarlijks gronden in pacht uit. Deze gronden zijn gekocht om in te zetten voor de realisatie van nieuwe natuur. Zolang deze gronden hier nog niet voor gebruikt kunnen worden geeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant deze gronden tijdelijk uit in pacht. Bij de toewijzing van pachtgronden hebben sinds enkele jaren bedrijven, die beschikken over duurzaamheidspunten, voorrang. Duurzaamheidspunten worden toebedeeld op basis van certificaten, die bijdragen aan verbeteren van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit.

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant probeert jaarlijks de voorwaarden, waaronder de pachtgronden worden uitgegeven, te verbeteren. De aanpassingen worden ingegeven door onder meer signalen van gebruikers en handhavingsresultaten.
De gronduitgifte van het Groen Ontwikkelfonds Brabant wordt door de verbetering van de voorwaarden steeds duurzamer.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van