Uitbreiding pachtvoorwaarden belangrijke stap naar duurzame landbouw

De nieuwe pachtvoorwaarden voor de provinciale gronden, die het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen in een zone rondom Natura2000-gebieden verbieden, zijn een belangrijke stap naar duurzamere landbouwpraktijken en de verbetering van water- en bodemkwaliteit en de biodiversiteit.

“We zijn de meest vooruitstrevende provincie van Nederland als het gaat om de duurzame inzet van onze eigen grond”, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders in het persbericht dat vandaag over de uitbreiding van de pachtvoorwaarden is verschenen. “Dit is daarbij een belangrijke volgende stap.”

“Dit raakt ons natuurlijk in het duinboeren gebied”, zegt Martien Vromans, voorzitter van de Stichting Duinboeren en Maatschappij. “De nieuwe voorwaarden zullen nog best wat reuring geven onder ondernemers rond Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, maar als ik naar ons gebiedsplan kijk, daar past het wel in. En als je besluit om te groeien naar 15 procent biologische landbouw dan is dit een logische stap.”

“Verduurzamen is een gemeenschappelijke taak van pachters en verpachters”, vindt Mary Fiers, directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant. “Daarom is het goed om te benadrukken dat vermindering van de inkomsten van de pachtgrond door de nieuwe pachtvoorwaarden voor onze rekening komt. We zijn en blijven in gesprek met agrarisch ondernemers om te horen hoe we samen kunnen zorgen voor de gewenste verbetering van de water- en bodemkwaliteit en toename van de biodiversiteit.”

“Steeds meer grondeigenaren zoeken naar mogelijkheden om de pachtvoorwaarden te wijzigingen om zo agrarisch ondernemers te ondersteunen om verder te verduurzamen. Dat merken we aan de toenemende interesse voor het Leer-netwerk Duurzame Gronduitgifte. Niet alleen vanuit Brabant, maar eigenlijk vanuit heel Nederland.

De nieuwe pachtvoorwaarden worden op 1 januari 2025 van kracht en gelden voor zo’n 400 hectare pachtgrond in Brabant.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van