Toplandschap draagt in Tilburg bij aan topeconomie

“Geen topeconomie zonder toplandschap”, betoogde de Tilburgse wethouder Mario Jacobs twee jaar geleden tijdens een symposium over duurzame gronduitgifte. “Steden als Tilburg hebben een hoogwaardig landschap nodig. Ook al omdat we zien dat de omgeving een steeds belangrijkere vestigingsvoorwaarde wordt voor bedrijven die overwegen zich in Tilburg te vestigen.”

De boodschap die Mario Jacobs in het najaar van 2018 afgaf is nog altijd actueel. Wil een gemeente kunnen inspelen op de grote veranderingen die op haar afkomen (denk aan de energietransitie, de ontwikkeling van de agrofoodsector en de klimaatverandering), dan is het ook noodzakelijk te investeren in een aantrekkelijk landschap, een vitale bodem en vergroting van de biodiversiteit.
Om dat te kunnen doen is het belangrijk om zoveel mogelijk in eigendom te houden. “Met grond krijg je plannen rond”, aldus Jacobs. De gemeente Tilburg heeft circa 500 hectare cultuurgrond in eigendom, waarvan een kwart is verpacht. Op de gronden die niet zijn verpacht voert Tilburg een eigen (landbouw)exploitatie. “Het voordeel daarvan is dat gronden direct inzetbaar zijn om je doelen te realiseren.” Overigens worden op de gronden van gemeente Tilburg geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

‘Vorstelijk landschap’

Een mooi voorbeeld van duurzame gronduitgifte is te vinden in Moerenburg-Koningshoeven, een ‘vorstelijk landschap’ dat Tilburg verbindt met Het Groene Woud. In dit landschapspark wordt 10 hectare gemeentegrond, met steun van Groen Ontwikkelfonds Brabant, ingezet voor Ondernemend Natuurnetwerk Brabant. Op de landbouwgrond rust een kwalitatieve verplichting voor de aanleg en het onderhoud van poelen, bomen en akkerranden. Het voordeel voor de betrokken agrariër is dat hij veel grond tot zijn beschikking heeft – en dat past weer prima binnen zijn bedrijfsvoering.

Bekijk de video

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van