Provincie introduceert ‘koop-pacht’

Provincie Noord-Brabant koopt voor 30 miljoen euro aan landbouwgrond van ondernemers, om die vervolgens onder voorwaarden weer terug te verpachten. Deze constructie moet het voor -met name- melkveehouders makkelijker maken om de bedrijfsmestkringloop te sluiten en meer aandacht voor de natuur te hebben.
De provincie wil graag een meer natuurinclusieve melkveehouderij, die in harmonie met de natuur probeert te werken. De melkveehouderij is, met haar weides, niet alleen belangrijk voor een kwalitatief goed landschap, maar zorgt ook voor een klimaatrobuust bekensysteem. De inzet van melkveehouders is nodig om natuur- en waterdoelen te kunnen realiseren.
”We zien nu dat veel gronden, die te koop komen, naar de boomteelt gaan”, aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings in het Eindhovens Dagblad van 6 februari 2020. ”Die halen meer opbrengst uit de grond en krijgen die daarom ge makkelijker gefinancierd.”

De provincie heeft daarom zelf een koop-pachtconstructie geintroduceerd.
Veehouders die een businessplan opstellen waarin ze laten zien hoe ze hun bedrijf meer natuurinclusief maken, kunnen meedoen. De provincie koopt de nieuwe grond -of een ander perceel van de deelnemende boer- op, om het dan weer terug te verpachten voor de duur van 26 jaar. Door de verkoop van grond met de pachtconstructie kan een veehouder investeringen doen die nodig zijn voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering, zoals de aankoop van grond of het opzetten van een nieuw verdienmodel.

Op de provinciegrond rust wel een kwalitatieve verplichting: er moet sprake zijn van kruidenrijk gras met minimaal 4 (indicator)soorten en er mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt.
De waarde van de grond en de pachtinkomsten zorgen ervoor dat de geïnvesteerde 30 miljoen weer terugvloeit in de provinciekas.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van