Patrijs profiteert van maatregelen Altena

Op twee pachtpercelen van de gemeente Altena aan de Roef in Sleeuwijk zijn in 2016 maatregelen (aanleg van akkerranden, bloemblokken, keverbanken en patrijshagen) genomen die bijdragen aan de verbetering van de biodiversiteit.  De gemeente vindt die maatregelen belangrijk en heeft daarom nu besloten bij de uitgifte van de twee percelen de instandhouding van de maatregelen als verplichting op te nemen.

Sinds 2016 loopt het internationale Interreg PARTRIDGE-project. Organisaties uit Nederland, België, Duitsland, Schotland, Engeland en Denemarken werken in tien gebieden aan het behoud van de patrijs en andere akkervogels. Het project is gestart om de achteruitgang van de patrijs te stoppen en 30% meer biodiversiteit te realiseren.
De Nederlandse voorbeeldgebieden liggen in Noord-Brabant (Land van Heusden en Altena) en Zeeland (Schouwen-Duiveland). Deelnemende Nederlandse organisaties zijn onder meer Brabants Landschap en Vogelbescherming Nederland. Er wordt in dit project nauw samengewerkt met boeren, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden, vogelwerkgroepen en vrijwilligers. Het demogebied in Altena is optimaal ingericht voor de patrijs, met maatregelen als akkerranden, bloemenblokken, keverbanken en patrijzenhagen.

Geliefde plek
Sinds de start van het project in Altena is er heel veel werk verzet. Er zijn honderden uren monitoring gedaan, meer dan 50 excursies gegeven en goede samenwerkingsrelaties gevormd tussen alle betrokken partijen. Ook is het demogebied een geliefde plek bij omwonenden, recreanten en vogelaars.
Medio 2023 loopt het project af, maar gemeente Altena vindt het belangrijk het demogebied te behouden. Daarom worden alle eerder genomen maatregelen per 2023 ondergebracht binnen het Agrarisch Natuurbeheer. Daarnaast heeft Collectief West-Brabant aangegeven diverse vormen van monitoring in het gebied, die al lopen sinds 2017, voort te willen zetten. Zo blijft het kerngebied bestaan en leren de betrokken gemeenten en organisaties ook in de komende jaren meer over akkernatuur – en over de patrijs in het bijzonder.

Bij de uitgifte in pacht van de percelen aan de Roef in Sleeuwijk wordt daarom de instandhouding van de genomen maatregelen via het Agrarisch Landschaps- en Natuurbeheer (ANBL) als vereiste opgenomen.

Voor meer informatie kijk op de site van gemeente Altena

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van