Natuurinclusieve landbouw in Helvoirt

Boeren die grond pachten in ‘de Margriet’ bij Helvoirt gaan aan de slag met de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw. Zij doen mee aan een project van de gemeente Haaren, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut.

De Margriet is een gebied van ongeveer 33 hectare tussen het dorp Helvoirt en het natuurgebied Loonse en Drunense Duinen. De grond is eigendom van de gemeente Haaren, die deze verpacht aan in totaal 16 boeren. Voor een groot deel van het gebied (22 hectare) gelden kortdurende, zogeheten liberale pachtafspraken (1 jaar), waardoor de grondgebruikers weinig kunnen investeren in de bodemkwaliteit en natuurwaarden op langere termijn.
De gemeente wil dat veranderen door samen met de pachters de transitie te maken naar een duurzamer, meer natuur-inclusief gebruik van deze agrarische grond. In dit project werken ze samen met het Louis Bolk Instituut, een kenniscentrum voor duurzame landbouw. De adviseurs van deze organisatie maken met elke deelnemende boer een plan. Dat richt zich niet alleen op de pachtgronden in De Margriet, de deelnemers betrekken ook de rest van hun bedrijf in het plan.
De gemeente bereikt daarmee twee doelen:

  1. de Margriet wordt een aantrekkelijker gebied;
  2. de integrale benadering draagt bij aan de verduurzaming van de agrarische sector in de gemeente. Voor de betrokken agrarische ondernemers is het project aantrekkelijk omdat ze kunnen rekenen op gunstiger pachtvoorwaarden als compensatie voor de kosten en de opbrengstenderving die bij de transitie horen.

Het project heeft een duur van 6 jaar. Het is een initiatief van de gemeente Haaren. Ook na de gemeentelijke herindeling in 2021 is de continuïteit gewaarborgd. Vanaf 2021 valt het gebied onder de gemeente Vught.

Artikel Brabants Dagblad

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van