Natuurbeheerders: partnerschap met duurzame boeren

Niet alleen het ministerie zet een belangrijke stap in het streven naar een duurzamer beheer van pachtgronden, ook drie grote natuur beherende organisaties (Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Vereniging Natuurmonumenten) gebruikten het podium van de bijeenkomst ‘Duurzame Gronduitgifte: de volgende stap’ op 26 januari 2023 voor een gezamenlijke verklaring. “Bij de uitgifte van onze pachtgronden gaan we verder kijken dan de natuurkwaliteit op onze eigen natuurgrond. We gaan vaker en beter samenwerken met agrarisch ondernemers die op hun hele bedrijf een bedrijfsvoering hebben, of willen ontwikkelen, die de natuur- en landschapskwaliteit versterkt.”

Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten verpachten samen ruim 14.000 hectare natuurgrond aan ongeveer 1000 verschillende agrariërs. “Duurzaam boeren in randzones rondom de natuurgebieden is voor ons als natuurbeheerders heel belangrijk daarom gaan we in gesprek met onze huidige pachters en aangrenzende agrarische ondernemers over wat we gebiedsgericht voor elkaar kunnen betekenen.” De samenwerking kan vorm krijgen, aldus de drie natuur beherende organisaties, door het delen van kennis, het gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden, langjarige pachtovereenkomsten en voordeel bij de uitgifte van hun pachtgronden.

Het statement van de drie organisaties

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van