Handreiking Duurzame Gronduitgifte te downloaden

Tijdens het webinar ‘Van pachtgrond naar p(r)achtgrond’ op 15 oktober 2020 is de handreiking ‘Aan de slag met duurzame gronduitgifte – lessen uit Brabant’ gepresenteerd.

De handreiking gaat in op vragen als:

  • waarom is duurzame gronduitgifte relevant?
  • met welke pachtvormen – en mogelijkheden heb je te maken – en wat zijn de gevolgen daarvan voor duurzame gronduitgifte?
  • hoe moet je het aanpakken?
  • welke voorwaarden zijn verbonden aan duurzame gronduitgifte en welke maatregelen moet je nemen?
  • hoe ga je om met handhaving, monitoring en evaluatie?

Kortom, een interessant naslagwerk voor iedereen die aan de slag wil met duurzame gronduitgifte!

Handreiking 'Aan de slag met duurzame gronduitgifte'

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van