Handreiking ‘Aan de slag met…’ vernieuwd

Tijdens de op 26 januari 2023 gehouden bijeenkomst ‘Duurzame Gronduitgifte: de volgende stap’ is een vernieuwde handreiking uitgereikt. In het overzichtelijke document ‘Aan de slag met…’ zijn ideeën over en ervaringen met duurzame gronduitgifte in Brabant gebundeld. Het laat de mogelijkheden van duurzame gronduitgifte zien en hoe het een effectief en efficiënt instrument is om, samen met agrarische ondernemers, Brabant duurzamer te maken.

De handreiking is interessant én relevant voor onder meer bestuurders en medewerkers van overheidsorganisaties, natuurbeherende organisaties, particuliere grondbezitters, stichtingen, rentmeesterkantoren en bedrijven die grond bezitten.

 

De vernieuwde handreiking

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van