Fleurige akkerranden in Den Bosch

’s-Hertogenbosch wil een duurzame gemeente zijn. Om die belofte waar te maken worden onder meer granen- en bloemenmengsels ingezaaid op randen van akkers. ‘s-Hertogenbosch heeft, net als andere gemeenten, meerdere hectares grond in bezit. Deze grond wordt ingezet om grote projecten binnen de gemeente (mede) mogelijk te maken. ‘s-Hertogenbosch biedt boeren vanaf dit jaar de gelegenheid om akkerranden aan te leggen op gronden die nu nog voor agrarische doeleinden worden gebruikt.

Boeren zijn gevraagd om, op vrijwillige basis, de akkerranden langs fietspaden, wegen en waterlopen in te zaaien met een granen- en bloemenmengsel. De akkerranden zijn vrij van een pachtsom beschikbaar gesteld. Dit jaar hebben 17 boeren een akkerrand ingezaaid met een granen- en bloemenmengsel. Alle deelnemende boeren kregen een insectenhotel cadeau.
De bloemranden zorgen niet alleen voor een kleurrijk landschap. ze stimuleren ook de biodiversiteit, zowel boven als onder de grond. Zij voorzien insecten en vogels van voedsel en schuilgelegenheid. Bovendien zorgen akkerranden voor minder af- en uitspoeling van  gewasbeschermingsmiddelen. De akkerranden dragen ook bij aan een positievere beleving van het platteland.

De gemeente ’s-Hertogenbosch gaat komend jaar voor meer akkerranden zorgen.
Uiterlijk 2050 wil de gemeente ’s-Hertogenbosch volledig energie- en klimaatneutraal zijn. Om te kunnen voldoen aan de afspraken, die in het klimaatakkoord van Parijs zijn vastgelegd, worden onder meer maatregelen genomen om het gebruik van de gemeentelijke gronden te verduurzamen. Eén van de maatregelen is het zaaien van granen- en bloemenmengsels op akkerranden.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van