Centrale Grondkamer tóch eens met glyfosaatverbod

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft in november 2021 tóch groen licht gekregen voor een verbod op het gebruik van glyfosaat bij meerjarige pacht. De Grondkamer Zuid had aanvankelijk bezwaar tegen dat verbod, maar de Centrale Grondkamer heeft die eerdere afwijzing herroepen.

“Natuurlijk zijn we heel blij met dit besluit”, zegt directeur Mary Fiers. “We zien de bodemkwaliteit en biodiversiteit achteruitgaan. Bovendien zijn er zorgen over het effect op de gezondheid van mensen. De urgentie om maatregelen te nemen was nog nooit zo hoog als nu. Daarom willen wij het gebruik van glyfosaat aan banden leggen. Dankzij de uitspraak van de Centrale Grondkamer kan dat nu ook; we mogen het verbod tóch in onze meerjarige pachtcontracten opnemen. Let wel, het gaat hierbij niet om bestaande contracten, die wij eenzijdig willen aanpassen, maar om nieuwe pachtcontracten, waarbij de pachter vooraf de keuze had om wel of niet in te schrijven. Gelukkig zijn er veel agrarische ondernemers, die onze gronden pachten, die dit verbod geen probleem vinden. We kunnen door deze uitspraak, samen met onze pachters, werken aan verbetering van de bodemkwaliteit en biodiversiteit”.

Lees ook de eerdere column van Mary Fiers over het belang van het glyfosaatverbod.

Bekijk de uitspraak van de Centrale Grondkamer. Om privacyredenen zijn namen en sommige passages onleesbaar gemaakt.

 

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van