Brabant Kennis: ‘ons buitengebied vraagt om aandacht’

Brabant Kennis heeft in juli 2021 ‘Land van Schaarste en Overvloed’ uitgebracht, een verkenning langs het verleden, het heden en de toekomst van het Brabantse buitengebied. Een interessante beschouwing over het Brabantse land waar water zowel overvloedig als schaars kan zijn, de bevolking zowel groeit als krimpt, we aan stikstof geen gebrek hebben, maar waar biodiversiteit tanende is. De provincie met de snelste groei van xxl distributiecentra, maar ook met vele langgevelboerderijen als symbool van de rijke geschiedenis. Waar de meeste patenten van heel Nederland worden aangevraagd, maar waar tegelijk een deel van de economie draait op de beschikbaarheid van arbeidsmigranten. Een provincie van tegenstellingen, een land van schaarste en overvloed.

“Het besef dat we het met elkaar over het buitengebied moeten hebben, is groot”, aldus de onderzoekers van Brabant Kennis. “Er is veel moois in Brabant, maar we staan ook voor keuzes over wat we willen behouden, wat we willen versterken, wat we willen afbreken én wat voor nieuws we willen opbouwen. De ruimtevraag van landbouw, woningbouw, energie, klimaat en natuur is groter dan het buitengebied aan kan. Er is geen gebrek aan ideeën. Maar, onze analyse is dat er nog wel behoefte is aan meer verbeelding. Meer pogingen om concreet te maken wat verandering kan betekenen. Wat kiezen inhoudt. En waar níet kiezen toe kan leiden.”

Land van Schaarste en Overvloed

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van