‘Versterkte inzet op duurzame gronduitgifte’

Vijf jaar geleden zijn grondeigenaren in Brabant gestart met het stellen van meer (duurzaamheids)voorwaarden aan de uitgifte van hun gronden. Wat zijn de resultaten van hun inspanningen? En wat is de volgende stap?
Dat werd aan 225 betrokkenen gepresenteerd tijdens de 4e bijeenkomst Duurzame gronduitgifte, georganiseerd door Groen Ontwikkelfonds Brabant en Provincie Noord-Brabant. De bijeenkomst vond plaats op 26 januari 2023 in Biezenmortel.

De bij de bijeenkomst aanwezige gedeputeerden Elies Lemkes-Straver en Hagar Roijackers zijn verheugd over het zich steeds verder verbredende draagvlak voor duurzame gronduitgifte in Brabant. Roijackers: “In die vijf jaar hebben zich steeds meer partijen aangesloten die hun pachtbeleid hebben verduurzaamd. Binnen onze provincie, maar ook daarbuiten. Partijen zoeken elkaar op om van elkaar te leren en elkaar te stimuleren om een stapje verder te gaan. Daar zijn we blij mee én trots op.”

Ook de provincie geeft haar pachtgronden duurzaam uit en verkent hoe zij een stapje verder kan gaan. Collega-gedeputeerde Elies Lemkes: “Het huidige systeem is goed, maar dat betekent niet dat we onze pachtsystematiek niet moeten doorontwikkelen. Wij willen ondernemers helpen te anticiperen op de maatregelen die zijn aangekondigd in het zevende actieprogramma Nitraat en bij hun bijdragen aan de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA).  Ondernemers die bijdragen aan onze opgaven willen we nog beter faciliteren .”

 

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van