Pilot ‘nieuwe natuur in erfpacht’

Wil je nieuwe natuur ontwikkelen en heb je daarvoor al grond op het oog, maar (nog) onvoldoende financiële middelen om die grond ook daadwerkelijk aan te kopen?

Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt, als pilot, een aantrekkelijke oplossing. Groen Ontwikkelfonds Brabant koopt onder voorwaarden de grond, die natuurmakers vervolgens voor langere tijd (maximaal 30 jaar) in erfpacht kunnen nemen.
De belangrijkste voorwaarden zijn wel dat
a) de grond ligt in het Natuurnetwerk Brabant (NNB),
b) volgens de subsidiekaart in aanmerking komt voor een subsidie voor de waardevermindering van de grond en dat
c) er een plan wordt voorgelegd dat aantoonbare meerwaarde oplevert voor de natuurontwikkeling in Brabant.

Voor meer informatie over mogelijkheden en voorwaarden, zie de folder die Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft gemaakt.

 

Folder 'Nieuwe natuur dankzij erfpacht'

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van