Vooraankondiging: bijeenkomst duurzame gronduitgifte op 26 januari 2023

Bent u op 26 januari 2023 ook aanwezig tijdens onze 4e bijeenkomst over duurzame gronduitgifte? De bijeenkomst met de titel ‘Duurzame gronduitgifte: de volgende stap’ wordt gehouden in Biezenmortel (voormalig klooster Beukenhof), begint om 14.30 uur en duurt tot uiterlijk 16.30 uur.

Om alvast een tip van de sluier van het programma te lichten: tijdens de bijeenkomst vertellen grondeigenaren en pachters, elk vanuit hun eigen perspectief, over hun ervaringen met duurzame gronduitgifte.

Daarnaast geven in ieder geval Joks Janssen, praktijkhoogleraar Brede Welvaart aan de universiteit van Tilburg, en gedeputeerde Elies Lemkes hun visie op het belang van duurzame gronduitgifte. Het volledige programma en de locatie volgen nog.

Voor wie is de bijeenkomst interessant?

Voor iedereen die aan de slag wil met duurzame gronduitgifte, zoals:

  • gemeenten
  • waterschappen
  • particuliere grondeigenaren
  • terreinbeheerders
  • agrarisch ondernemers
  • agrarische natuurverenigingen
  • maatschappelijke organisaties

Meld u nú alvast aan!

U kunt zich hier aanmelden.

De bijeenkomst op 26 januari is de vierde in een reeks. De eerdere edities vonden plaats in juni 2017, september 2018 en oktober 2021. De verslagen van die bijeenkomsten, inclusief alle presentaties, staan op deze website.

De vooraankondiging

vooraankondiging 26 januari 2023 vs 2

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van