Bodempaspoort

Bodempaspoort

ZLTO heeft een online bodempaspoort ontwikkeld. In het bodempaspoort worden op perceelsniveau gegevens over de kwaliteit van de Brabantse bodem verzameld. Deze gegevens worden door de gebruiker zelf ingevoerd. De eigenaar van de grond blijft daarmee eigenaar van de data. Ook bepaalt hij wie de gegevens kan inzien. Meedoen biedt veel voordelen. Zo word je als ondernemer bewust van de bodem en word je gestimuleerd om maatregelen te nemen voor de lange termijn. Daarnaast biedt het bodempaspoort het inzicht dat nodig is om van generieke naar meer specifieke maatregelen te komen.
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant werkt bij de verpachting van grond met de zogenaamde duurzaamheidsscore. Inschrijvers kunnen onder andere duurzaamheidspunten verkrijgen door mee te doen aan het bodempaspoort. Hoe meer punten, hoe groter de kans op de betreffende pachtgrond.
Waterschap de Dommel overweegt om het bodempaspoort ook op te nemen in haar pachtvoorwaarden.

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van