Bijeenkomsten Duurzame Gronduitgifte

In 2017 zijn, op initiatief van provincie Noord-Brabant en ondersteund door Groen Ontwikkelfonds Brabant, bijeenkomsten georganiseerd over duurzame gronduitgifte. De bijeenkomsten waren vooral bedoeld voor bestuurders en medewerkers van gemeenten, waterschappen en provincie, maar ook voor landgoedeigenaren en andere grondbezitters. Doel van de bijeenkomsten was om hen te inspireren over hoe zij actief kunnen inzetten op duurzaam grondbeheer. Hoe zetten zij hun gronden in om uiteenlopende doelen te realiseren? Welke resultaten levert dat op? Welke problemen kwamen ze tegen? En: hoe zijn die opgelost?

Op 29 juni 2017 werd in Huize Bergen in Vught de bijeenkomst ‘Grond voor publieke doelen’ gehouden. Tijdens de bijeenkomst werd onder meer de website www.duurzamegronduitgifte.nl geïntroduceerd. Daarnaast werd met de aanwezigen gediscussieerd over wat overheden kunnen doen om het feitelijk gebruik van hun gronden te verduurzamen.

Op donderdag 27 september 2018 vond op landgoed Assisië in Biezenmortel de vervolgbijeenkomst ‘Duurzame gronduitgifte: met beide benen op de Brabantse grond’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst gaf Willem Bruil, bijzonder hoogleraar Agrarisch Recht Rijksuniversiteit Groningen, een presentatie over gronden, bodemvruchtbaarheid en een meer duurzame inzet van (pacht)gronden en verzorgde Mary Fiers, directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant, een presentatie over de Brabantse aanpak van duurzame gronduitgifte. Sjaak Sprangers (biologisch melkveehouder en voorzitter Duinboeren), Mario Jacobs (wethouder gemeente Tilburg) en Dick van den Oever (directeur landelijk vastgoed a.s.r.) deelden hun ervaringen met duurzaam grondbeheer.

In het eerste kwartaal van 2020 volgt een nieuwe bijeenkomst.

Hand-out bijeenkomst 27 september 2018

DuurzameGronduitgifte.nl is een initiatief van